Proiecte

2021 – ”Conferința ERA și Eurorando”

Organizarea la Sibiu a celei de a 52-a Conferințe Anuale a Asociației Europene de Drumeție (ERA) a fost sprijinită de către Primăria Municipului Sibiu prin co-finanțarea unui proiect care a cuprins un set de activități cu caracter promoțional. Cea mai laborioasă a fost organizarea expoziției ”La pas prin Europa”. A fost vorba de 40 de panouri cuprinzând evoluția drumeței din România în contex european, instalate în sala Centrului de Informare Turistică în perioada celor două evenimente. Altă realizare a fost definirea și promovarea printr-un pliant și o hartă interactivă a unui traseu de drumeție urbană prin zona istorică a orașului. In plus a fost realizat un set de materiale promoționale care au fost oferite participanților la Conferință și Eurorando.

2021 – ”Amenajarea de poteci pentru Eurorando”

Consiliul Județean Sibiu a co-finanțat lucrările de remarcare și reabilitare a suprafeței de marș și degajarea de vegetație pentru patru poteci montane din zona Bâlea, cu lungime totală de 19 km și 4.118m diferență de nivel cumulată. Lucrările au fost realizate de membri SKV voluntari care au prestat 52 de zile muncă, coordonați de Ioan Bodnar, vicepreședintele asociației. A fost vorba de cele mai dificile trasee dintre cele 15 care au fost pregătite pentru Eurorando.

2021 – ”Formarea unui corp de ghizi voluntari pentru drumeție în vederea Eurorando”

Proiectul a reprezentat etapa practică și finală a modulului teoretic desfășurat anul anterior și a cuprins un curs de prim ajutor susținut de un formator autorizat și lecții de ghidaj turistic montan în teren urmate de examen practic. Cei 76 participanții au fost organizați în patru grupe. Cursul a fost absolvit de către 60 de persoane, care au obținut astfel certificatul european Walk Leader, care le permite să organizeze drumeții pe trasee omologate în calitate de ghizi voluntari. Co-finanțarea a fost asigurată de către Consiliul Județean Sibiu.

2021 – ”Promovarea rețelei de trase de cicloturism din Țara Făgărașului”

O rețea de trasee de cicloturism marcată de către asociația SKV cu un an înainte a fost promovată printr-un proiect co-finanțat de către Consiliul Județean Sibiu. In cadrul proiectului a fost realizat un prospect de promovare cu hartă și descrierea principalelor puncte de interes de pe traseu însoțite de un cod QR. Aceeași hartă a fost realizată în format digital interactiv, accesibilă pe smartphone cu ajutorul codului QR. Un număr de 500 de pliante au fost distribuite primăriilor și pensiunilor de pe traseu. In plus, pe teren, în locuri vizibile au fost amplasate 50 de stickere cu silueta unei biciclete și același cod QR pentru accesarea hărții digitale interactive.

2020 – „Sibiul – leagănul celei mai vechi asociații de drumeție din România”

Este un proiect cofinanțat de către Primăria Municipiului Sibiu în cadrul căruia a fost scrisă de către SKV și tipărită la Editura Foton o carte de 120 de pagini care va cuprinde contextul european, înființarea SKV și activitatea sa împreună cu informații asupra altor asociații similare din România până la 1945, continuată cu situația drumeției și moștenirea SKV până la 1990 urmată de apariția și dezvoltarea celor două asociații succesoare – Secțiunea Carpați din Clubul Alpin German începând din 1986 și SKV din 1996, asociații devenite partenere din 2012.

2020 – „Sibiul și civilizația muntelui – implicare și promovare”

Proiect cofinanțat de către Primăria Municipiului Sibiu. Prin proiect SKV a pregătit un număr de 98 de călăuze/ghizi voluntari (atestați de către Asociația Europeană de Drumeție ERA) care să secondeze ghizii profesioniști care vor conduce grupurile participanților la Eurorando în septembrie 2021 în zona Sibiu. Datorită restricțiilor din prezent materialele de curs au fost puse la dispoziție în format digital iar partea practică – turele în teren și cursul de prim-ajutor – vor fi programate la începutul anului 2021. 

2020 – „Evaluarea potențialului turistic a 15 itinerarii de drumeție din județul Sibiu”

Proiect cofinanțat de către Consiliul Județean Sibiu. Traseele selectate în cursul anului 2019 au fost parcurse cu atenție de experți SKV și au fost evaluate pas cu pas, pe toată lungimea. A rezultat un material care cuprinde observații/informații localizate GPS și cerințele care vor trebui satisfăcute pentru ca potecile/drumurile să fie apte pentru drumeții în general și pentru Eurorando în special (calea de mers și marcaje) toate acestea documentate cu fotografii relevante asupra aspectelor negative constatate.

2020 – „Realizarea de materiale promoționale pentru drumeție și Eurorando Sibiu 2021”

Proiect cofinanțat de către Consiliul Județean Sibiu. Proiectul a cuprins realizarea de către SKV în colaborare cu Editura Foton a 20 de filme cu durata de 2-4 minute, câte unul pentru fiecare traseu (15 trasee de drumeție și 5 trasee culturale). Filmele surprind în imagini secvențe ale traseelor și principalele puncte de interes, imaginile fiind preluate la sol și cu o dronă. Un alt film, cu durată de 10 minute prezintă întreaga zonă în care se va desfășura evenimentul. Filmele astfel realizate au fost postate pe pagina de internet www.eurorando.eu și au fost prezentate participanților la Conferința Anuală a Asociației Europene de Drumeție din septembrie 2020 care a avut loc în format video.

2019 – ”Sibiul și civilizația muntelui – trecut, prezent și viitor(etapa 2019 de pregătire Eurorando)

Scop: Primul pas – etapa 2019 din proiectul multianual Eurorando – Sibiu 2021. A servit la identificarea traseelor urbane cu potențial din cadrul Municipiului Sibiu și realizarea unui studiu asupra sistemelor de marcare din România și alte țări europene în vederea îmbunătățirii sistemului actual românesc (care datează de cca. 90 de ani) în ton cu contextul european. In plus au fost realizate materialele promoționale pentru Eurorando (faza 1 tiparit și video) și au fost suportate costurile de deplasare legate de colaborarea SKV – ERA în legătură cu organizarea Eurorando.
Rolul în proiect: SKV a inițiat și a rezolvat în integralitate acest proiect
Valoarea proiectului: 72.000 lei
Finanţator: Primăria Sibiu și sponsorizări de la firmele VK Group și Sobis.

2019 – ”Marcarea traseelor de bicicletă în Țara Făgărașului” 

Scop: Identificarea și marcarea unei rețele de cca 600 km de trasee de bicicletă în Țara Făgărașului, ca suport pentru diversificarea și dezvoltarea turismului în această zonă.
Rolul în proiect: SKV este realizatorul lucărilor în teren și colector/integrator de date digitale.
Valoarea proiectului: 55.000 lei
Finanțator: 24 primării din Țara Făgărașului și firma Sobis.

2015-2018 – ”Conectarea României la reţeaua de poteci turistice europene de lungă distanţă” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural şi cultural al zonei montane şi creşterea fluxului de turişti români şi străini pe potecile din România. Definirea segmentelor românești  cu lungime de 2.000 km ale traseelor europene E3 și E8 și marcarea a 428 km de poteci  din zona muntilor Banatului, Făgărașului, Postăvarului, Cindrelului și Lotrului. Definirea traseului Via Carpatica și organizarea unei expediții pe lanțul carpatic prin Serbia, România, Ucraina, Polonia, Slovacia, Cehia și Austria.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect. Partener a fostasociaţia elveţiană Schweizer Wanderwege.
Valoarea proiectului:  268.451 CHF.
Finanţator: Proiectul a fost co-finanţat printr-un grant în valoare de 241.565 CHF din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă la care s-a adaugat o co-finanţare de 26.885 CHF asigurată de SKV prin muncă voluntară şi contribuţie financiară asigurată prin sponsorizări.

2016 – ”Harta turistică E3 pe segmentul Dubova – Stațiunea Turistică Semenic” 

Scop: Promovarea patrimoniului cultural şi natural din zona vestică a României prin editarea unei hărți detaliate a unui segment de 162 km remarcat integral în cadrul studiului realizat de SKV printr-un proiect anterior.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectului: 12.000 lei.
Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Turism.

2016 – ”Cultură și Natură în Brașov” 

Scop: Evidențierea modului în care cadrul natural și peisajul ca ”scenă” generează cultură, cu exemplificare romanul ”Accidentul” de Mihail Sebastian a cărui acțiune se petrece în mare parte în munții Postăvarului.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectului: 63.906 lei.
Finanţator: Primăria Municipiului Brașov cu suma de 42.479 lei

2015 – ”Studiu privind amenajarea unei poteci cu lungime de 180 km pe traseul Dubova-Complexul Turistic Semenic, parte a traseului european de lungă distanţă E3” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural din zona vestică a României prin evaluarea necesarului de lucrări pentru reabilitare şi marcare.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectului: 35.000 lei.
Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Turism.

2015 – ”Panouri de informare pentru zone protejate” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural pe întreg lanţul carpatic şi promovarea proiectului „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române” realizat cu fonduri elveţiene.
Rolul în proiect: SKV a realizat partea grafică, a coordonat executarea și livrarea panourilor.
Valoarea proiectui: 42.825 lei.
Finanţator: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

2014 – 2015  ”Editarea unei hărți turistice a Comunei Cristian” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural al comunei Cristian şi educativ.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectui: 34.200 lei.
Finanţator:  Primăria Cristian.

2014 – ”Promovarea turistică internaţională a Județului Brașov

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural a judeţului Braşov şi nominalizarea Braşovului pentru organizarea Conferinţei Anuale ERA 2017.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectului: 18.200 lei.
Finanţator: Consiliul Judeţean Braşov.

2014 – ”Studii, cercetări și consultanță pentru realizarea traseului european E3 în România” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural din zona vestică a României prin definirea segmentului românesc al traseului european E3.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectului: 68.870 lei.
Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Turism.

2013 – ”Promovarea turistică a Județului Brașov” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural al judeţului Braşov.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Valoarea proiectului: 28.000 lei.
Finanţator: Consiliul Judeţean Braşov 

2013 – ”Tură aniversară de iarnă în masivul Cindrelu-Lotru-Șurianu” 

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului imaterial prin repetarea şi aducerea în atenţia opiniei publice a unei ture istorice din 1893, când 5 membri SKV au realizat pentru prima dată în Europa o traversare pe schiuri (între Sibiu şi Petroşani) a unui lanţ muntos mai înalt de 2.000 metri.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect şi organizator.
Valoarea proiectului: 9.800 lei.
Finanţator: SKV, DAV, sponsorizări şi parţial participanții.

2011 – ”Postăvaru – un model de expunere pentru ariile protejate în România”  

Scop: Educativ – realizarea unei poteci tematice în Masivul Postăvaru cu panouri explicative și hărţi.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect având ca partener Asociaţia de Ecoturism din România (AER).
Valoarea proiectului: 26.995 lei din care 19.970 lei au fost oferiţi de către MOL-FP iar 7.025 au fost asiguraţi prin participare voluntară a membrilor SKV.