2011 – ”Postăvaru – un model de expunere pentru ariile protejate în România”

Scop: Educativ – realizarea unei poteci tematice în Masivul Postăvaru cu panouri explicative și hărţi.

Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect având ca partener Asociaţia de Ecoturism din România (AER).

Valoarea proiectului: 26.995 lei din care 19.970 lei au fost oferiţi de către MOL-FP iar 7.025 au fost asiguraţi prinparticipare voluntară a membrilor SKV.

Finanțator: Fundația pentru Parteneriat / MOL