Statut

STATUTUL ASOCIATIEI CARPATINE ARDELENE A TURISTILOR
  S K V –
SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN

19 mai 2017

CAPITOLUL I. DENUMIRE, SEDIU, DURATA

Art. 1. (1) ASOCIATIA CARPATINA ARDELEANA A TURISTILOR – S.K.V. – SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN este o asociatie a turistilor montani, promovand un turism educativ si ecologic.
(2) Asociatia SKV este persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul statut si cu legislatia Romaniei (Ordonanta nr. 26 din 30.01.2000, cu modificarile si completarile ulterioare)

Art 2. Denumirea este „Asociatia Carpatina Ardeleana a Turistilor – SKV- Siebenbürgischer Karpatenverein”, numita in continuare SKV, prescurtare care poate fi folosita alternativ fata de denumirea completa.

Art. 3. Asociatia SKV poate colabora cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, respectand legislatia Romaniei.

Art. 4. Sediul asociatiei se gaseste in Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3, cod 550105.

Art. 5. Asociatia fiinteaza ca persoana juridica neguvernamentala, apolitica, cu caracter nonprofit.

Art. 6. (1) Asociatia este continuatoarea de drept a asociatiei „Societatea Carpatina Ardeleana a Turistilor – SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein”, care a fost fondata in anul 1880, statutul careia fiind aprobat de Ministerul de Interne cu nr. 80.835 din 2 octombrie 1923, fiind recunoscuta ca persoana juridica romana prin decizia Tribunalului Sibiu nr. 1888 din anul 1924, functionand pana in anul 1945, cand s-a procedat in mod fortat la dizolvarea ei si la confiscarea abuziva a intregului patrimoniu in contextul politic al vremii.
(2) Asociatia Carpatina Ardeleana a Turistilor – SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein isi propune sa redobandeasca, cu respectarea legislatiei, valorile si bunurile materiale realizate de fosta „Societate Carpatina Ardeleana a Turistilor – SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein si sa le redea acestora utilitatea avuta pana in 1945.

Art. 7. (1) Date fiind traditiile SKV-ului, asociatia se reinfiinteaza si isi desfasoara activitatea cu sprijinul nemijlocit al Forumului Democrat al Germanilor din Romania, numit in continuare FDGR si al Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania, numit in continuare FDGT.
(2) Presedintele consiliului director al asociatiei, cat si inca un membru al acestui consiliu se vor alege din lista de cel putin 5 propuneri inaintata asociatiei de catre FDGR. Aceste propuneri se vor face din randul membrilor asociatiei.

Art. 8. (1) Asociatia poate intemeia filiale și sucursale, denumite in mod traditional sectiuni ale SKV, in conditiile specificate in prezentul statut.
(2) Membrii asociatiei din diferite orase si comune pot solicita infiintarea unor filiale, denumite în mod tradițional secțiuni ale SKV, ca structură teritorială cu personalitate juridică, cu un număr de minim 21 de membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației, conform art. 13 (1) din Legea nr. 246 / 18.07.2005 sau sucursale, denumite în mod tradițional secțiuni ale SKV, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, în condițiile specificate în prezentul statut, conform art. 131 din Legea nr. 246 / 18.07.2005, în vederea îndeplinirii scopurilor menționate în statut.
(3) Filiala (sectiunea) se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei, care aproba totodata si statutul acesteia. Modificarile ulterioare ale statutului filialei (sectiunii), trebuie aprobate de adunarea generala a asociatiei.
(4) Filialele (sectiunile) sunt entitati cu personalitate juridica putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei (sectiunii). Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.
(5) De la infiintarea unei filiale (sectiuni) in conditiile prezentului statut, fac parte din patrimoniul acesteia acele bunuri care inainte de data de 6 martie 1945 au facut parte din patrimoniul sectiunii, desfiintate prin acte emise de statul roman.
(6) Filialele și sucursalele (secțiunile) se constituie prin hotărâre a adunării generale.
(7) Filialele și sucursalele desfășoară activitățile    date în competența lor de către asociație.
(8) Membrii asociației din diferite orașe și comune pot solicita înființarea unei sucursale (secțiuni) ca structură teritorială cu număr de minim 3 membri.

Art. 9. Asociatia isi incepe activitatea la data inregistrarii sale de catre organele legale din Romania si functioneaza pe termen nelimitat.

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 10. Scopul asociatiei este promovarea turismului montan (excursii, drumetii, expeditii, etc.), a activitatilor sportive montane (schi, turism sportiv, orientare, alpinism, snowboard, etc.), realizarea de studii de cercetare și dezvoltare a turismului în zonele montane din Romania (drumeție, speologie, etnografie, ecologie etc.), organizarea si sustinerea unor actiuni de protectie a mediului inconjurator in mod special în zonele montane.

Art. 11. Scopurile asociatiei vor fi realizate prin actiuni cum sunt:
a.) practicarea organizata a turismului montan, ecologic, educativ;
b.) organizarea unor actiuni de documentare si de cercetare;
c.) constituirea unei baze documentare si de informare turistica, ecologica, etnografica, etc.;
d.) intretinerea traseelor, a marcajelor turistice, salubrizarea unor zone montane, deschiderea de noi trasee montane cu acordul organelor competente;
e.) construirea si intretinerea unor popasuri turistice, puncte de belvedere, refugii, cabane sau a altor amenajari turistice;
f.) organizarea de conferinte, simpozioane, expozitii; sensibilizarea opiniei publice si a tinerei generatii pentru frumusetile naturii si necesitatea ocrotirii acestora, cat si pentru protejarea mediului in general;
g.) organizarea unor cursuri de pregatire a ghizilor (calauze) pentru turism, care sa fie in masura sa conduca grupuri de turisti in excursii tematice, drumetii montane, ture alpine, expeditii, etc., in conditii de securitate;
h.) organizarea unor cursuri de pregatire a custozilor pentru ariile protejate, parcuri si rezervatii naturale, monumente ale naturii;
i.) organizarea si participarea la competitii de orientare, turism montan, schi, snowboard s.a., aceste activitati desfasurandu-se conform regulamentelor, federatiilor sportive de specialitate;
j.) organizarea de tabere, expeditii si alte actiuni conform statutului, in comun cu asociatiile si cluburile montane din tara si din strainatate;
k.) colaborarea cu formatii salvamont, asociatii de ghizi montani si monitori de schi;
l.) editarea unui anuar al SKV care sa reflecte activitatea asociatiei, publicatii turistice literare cat si a unor cărți, broșuri, pliante, harti în format tipărit sau digital, filme si a altor lucrari cu caracter de informare turistica;
m.) infiintarea de agentii de turism si centre de informare turistica;
n.) organizarea unor actiuni cu caracter umanitar;
p.) organizarea de acțiuni culturale și cu caracter interetnic.

CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 12. (1) Membri ai asociatiei pot fi persoane care au implinit 14 ani, fara deosebire de sex, rasa, nationalitate, cetatenie, religie sau apartenenta politica, care doresc sa contribuie la realizarea scopurilor SKV.
(2) Deosebim membri fondatori, membri continuatori, membri simpatizanți, membri activi, membri susținători si membri de onoare.
(3) Toti membri SKV primesc o legitimatie de membru care se vizeaza anual sau se editează anual.
a.) Membri fondatori
(1) Membri fondatori ai asociatiei sunt acele persoane care au participat in data de 5 iunie 1996 la sedinta de constituire, precum si aceia care au declarat in scris, dorinta de a deveni membru fondator, achitand pana in ziua de 20 iulie 1996, taxa de inscriere.
(2) Membri fondatori vor fi mentionati in anuarele SKV.
b.) Membri continuatori
(1) Membri continuatori sunt acele persoane care au facut parte si inainte de anul 1945 din SKV si care doresc sa fie membri ai asociatiei reinfiintate.
(2) Membri continuatori vor fi mentionati in anuarele SKV.
(3) Pentru membri continuatori plata cotizatiei este optionala si nu se percepe taxa de inscriere.
c.) Membri simpatizanți.
(1) Membru simpatizant al asociatiei poate deveni orice persoana care recunoaste prezentul statut, pe baza unei cereri scrise, aprobata de consiliul director al sectiunii si care achita taxa de inscriere. Din motive personale sau obiective membrul  simpatizant nu doreste sau nu poate participa activ  dar urmareste cu interes activitatile asociatiei, este moral alaturi de membrii activi si face cunoscute obiectivele si realizarile asociatiei contribuind la o buna imagine a SKV. La cerere, membrii simpatizanti pot deveni membri activi.
(2) Inscrierea tinerilor sub 18 ani se face cu acordul prealabil al unuia dintre parinti sau a tutorelui legal. Tinerii intre 14-18 ani au drept de vot numai in ceea ce priveste alegerea unui reprezentant al lor in consiliul consultativ.
d.) Membri activi
(1) Membri activi sunt persoanele confirmate de catre adunarea generala a asociatiei.
(2) Membri activi vor fi mentionati in anuarele SKV.
e.) Membri de onoare
(1) Calitatea de membru de onoare al SKV, poate fi acordata de adunarea generala la propunerea consiliului director, avizata de consiliul de onoare, unor persoanae care au adus o contributie deosebita prin sustinerea substantiala, din punct de vedere moral, financiar sau material la realizarea scopurilor asociatiei.
(2) Membri de onoare vor fi mentionati in anuarele SKV.
f.) Membri sustinatori.
(1) Membri sustinatori sunt persoane fizice sau juridice care adera la scopul asociatiei si o sprijina semnificativ material si moral in realizarea acestuia.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 13. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
(1) sa participe la actiunile organizate de catre asociatie;
(2) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei (cu exceptia membrilor simpatizanți și susținători);
(3) sa beneficieze de toate avantajele morale, materiale, financiare si din domeniul serviciilor, pe care SKV le creeaza sau le obtine pentru membri sai;
(4) sa primeasca in mod gratuit anuarul SKV
(5) Membrii sustinatori iau parte ca invitati, direct sau prin reprezentantii lor, la lucrarile Adunarilor Generale ale SKV.
(5) Membrii sustinatori au dreptul sa mentioneze in documentele oficiale calitatea de membru sustinator al SKV.
(6) SKV mentioneaza numele membrilor sustinatori si cand este cazul si emblema lor pe site, in cadrul Anuarului si cu prilejul actiunilor organizate cu sprijinul direct al membrilor repectivi pe invitatii, afise, bannere si in mass-media.

Art. 14. Drepturile membrilor sunt valabile doar pentru cei care au efectuat plata cotizatiei anuale.

CAPITOLUL V. INDATORIRILE MEMBRILOR

Art. 15. Membri asociatiei sunt datori:
(1) sa respecte prevederile prezentului statut;
(2) sa participle la activitatile SKV pentru realizarea obiectivelor;
(3) sa intretina un climat de prietenie si de respect reciproc, sa respecte regulile de conduita;
(4) sa participe la adunarile generale (cu excepția membrilor simpatizanți, susținători și de onoare);
(5) sa isi plateasca cotizatia (conform cap. VI).

CAPITOLUL VI. COTIZATIA

Art. 16. (1) Taxa de inscriere si cotizatia se stabilesc, in adunarea generala pentru anul viitor. Totodata se stabileste si cota parte ce revine asociatiei.
(2) Cotizatia se plateste anual pana in data de 15 martie pentru anul in curs.
(3) Elevii, studentii, pensionarii si somerii platesc ½ din cuantumul cotizatiei.
(4) Membri continuatori si de onoare sunt scutiti de obligatia platii cotizatiei.
(5) Membrii susținători care optează pentru sprijinirea materială a asociației vor plăti o cotizație al cărui cuantum stabilit de comun acord va fi semnificativ mai mare decât cotizatia standard.
(6) Consiliul director, respectiv conducerea filialelor (sectiunilor) pot hotari in mod exceptional, pentru o perioada limitata, scutirea de achitarea cotizatiei, pentru membri aflati in situatii defavorizate din punct de vedere material.

CAPITOLUL VII. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI

Art. 17. Calitatea de membru al asociatiei se pierde in urmatoarele cazuri: deces, retragere sau excludere.

Art. 18. Retragerea se face numai prin cerere scrisa.

Art. 19. Excluderea unui membru opereaza numai pe baza hotararii adoptate cu majoritate calificata de 2/3 a adunarii generale a sectiunii.

Art. 20. Excluderea este propusa de catre consiliul director al sectiunii/asociatiei.
La baza excluderii pot sta:
(1) incalcari grave ale intereselor asociatiei, ale hotararilor sau dispozitiilor organice de conducere;
(2) provocarea de conflicte;
(3) alterarea prestigiului asociatiei;
(4) neplata cotizatiei dupa doua somatii (30 martie/30 iunie);
(5) alte fapte care nu sunt compatibile cu statutul asociatiei.

Art. 21. Hotararea de excludere poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicarea scrisa (data postei), in forma scrisa catre consiliul director al asociatiei. Decizia consiliului director va fi supusa confirmarii adunarii generala a asociatiei.

Art. 22. Odata exclusa, o persoana poate deveni din nou membru SKV, dupa cel putin doi ani de la data excluderii.

CAPITOLUL VIII. VENITURI SI PATRIMONIU

Art. 23. Veniturile asociatiei se constituie din:
a.) cota parte din taxa de inscriere a membrilor;
b.) cota parte din cotizatiile membrilor;
c.) contributia membrilor susținători și de onoare ai asociatiei;
d.) donatii, sponsorizari sau legate;
e.) venituri realizate din activitati economice directe: publicatii, taxe de curs, inchirieri, reclame, insigne, etc.;
f.) finantari de programe si/sau proiecte;
g.) resurse obtinute de asociatie de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
h.) dobanzi si dividende realizate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
i.) dividendele societatilor comerciale infiintate;
j.) alte venituri prevazute de lege.

Art. 24. Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatea acestora, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

Art. 25. Veniturile realizate de filiale (sectiuni) in regie proprie le revin in totalitate.

Art. 26. Asociatia isi constituie patrimoniu, care include si bunurile fostei asociatii SKV, dobandite in calitate de succesor legal al acesteia, pe cale legala, administrat de catre consiliul director.

Art. 27. Bugetul de venituri si cheltuieli este gestionat de catre consiliul director, cu respectarea normelor financiare legale.

Art. 28. Controlul folosirii legale a fondurilor banesti va fi executat de comisia de cenzori, desemnata de adunarea generala.

CAPITOLUL IX. ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL

Art. 29. Organele care asigura conducerea si controlul activitatii desfasurate de asociatie sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) consiliul de onoare;
d) consiliul consultativ;
e) comisia de cenzori.

Art. 30. Intreaga activitate a organelor de conducere si control din cadrul asociatiei, are caracter obstesc, nerenumerat.

CAPITOLUL X. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE SI CONTROL

A. Adunarea generala

Art. 31. (1) Adunarea generala este organul suprem al asociatiei, compus din totalitatea membrilor acesteia, la care participa delegatii alesi in cadrul sectiunilor. Adunarea generala se convoaca o data pe an, de catre consiliul director, cu cel putin 30 zile inaintea datei fixate.
(2) De asemenea se va mai putea convoca adunarea generala, dupa caz, si la solicitarea scrisa si motivata adresata consiliului director, de cel putin o treime din numarul total de membri;
(3) Convocarea adunarii generale se face pentru fiecare sectiune in parte, sub forma de invitatie scrisa, care va cuprinde ordinea de zi pe puncte. In cazul adunarilor generale de alegeri, invitatia la adunare va cuprinde si lista de minimum cinci candidati propusi de F.G.D.T.
(4) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a cel putin jumatate din reprezentantii convocati;
(5) In cazul in care adunarea generala nu intruneste conditiile prevazute la aliniatul precedent, se convoaca o noua adunare generala intr-o perioada cuprinsa intre 15 si 30 de zile; in acest caz adunarea generala poate adopta hotarari indiferent de numarul celor prezenti;
(6) Adunarea generala este prezidata de catre presedinte sau unul dintre vicepresedinti;
(7) De la prevederile art. 31 (5) fac exceptie alegerile organelor de conducere si control, hotararile privind modificarea statutului si desfiintarea asociatiei. Acestea se iau in prezenta a doua treimi din reprezentantii convocati, cu o majoritate simpla;
(8) Adunarea generala adopta hotarari prin vot deschis.

Art. 32. Nu pot face parte din consiliul director, consiliul de onoare, comisia de cenzori sau conducerea filialelor (sectiunilor) persoane care se afla in conflict de interese cu asociatia.

Art. 33. Organe de conducere si control se aleg pentru mandate de cate 3 ani.

Art. 34. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
1). Alege organele de conducere si de control:
a) Consiliul director este format din 5 persoane: presedinte, doi vicepresedinti, director executiv (secretar), trezorier (casier). Membrii consiliului director vor fi alesi din randul membrilor asociatiei. Doi membrii ai consiliului director vor fi alesi din lista de cel putin 5 candidati, inaintata adunarii generale de catre FDGT. Trei membri ai consiliului director vor fi alesi din lista de cel mult 5 candidati, inaintata de catre fiecare sectiune. Aceste liste vor fi comunicate odata cu convocarea la adunarea generala de alegeri.
Candidatii pentru functia de membru al consiliului director, vor fi membrii ai asociatiei cu vechime de minim 5 ani, care s-au aflat la conceperea si organizarea in aceasta perioada, a actiunilor defasurate de asociatie.
b). Consilul de onoare este format din 5 persoane. Membrii consiliului de onoare vor fi alesi din randul membrilor fondatori. Consiliul de onoare isi alege un presedinte. Calitatea de membru al consiliului de onoare nu este compatibila cu alta functie de conducere sau control.
c). Consiliul consultativ
d). Comisia de cenzori este formata din trei persoane, din care doi sunt membri ai asociatiei. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.
2) adopta, dupa caz, modificari ale actului constitutiv si a statutului;
3) aproba programul-cadru de actiune si adopta programele de activitate pe termen lung;
4) modifica cuantumul taxelor de inscriere si a cotizatiilor precum si valoarea procentului care va fi virat de la sectiuni asociatiei;
5) revoca individual mandatele membrilor consiliului director, al consiliului de onoare, al consiliului consultativ si a comisiei de cenzori;
6) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatia financiara anuala;
7) aproba infiintarea filialelor (sectiunilor) si statutul acestora, precum si toate modificarile survenite ulterior in componenta acestora;
8 ) aproba raportul presedintelui asociatiei si raportul comisiei de cenzori;
9) aproba primirea de noi membrii;
10) hotaraste asupra incetarii calitatii de membru;
11) decide asupre formei si compozitiei insemnelor proprii;
12) hotareste asupra oricaror probleme care privesc asociatia;
13) hotaraste dizolvarea sau lichidarea asociatiei. In acest caz bunurile ramase dupa lichidare vor trece in patrimoniul FDGR.

B. Consiliul director

Art. 35. Atributiile consiliului director sunt:
1) asigura conducerea operativa a asociatiei;
2) convoaca adunarile generale ordinare si extraordinare;
3) raspunde de ducerea la indeplinitre a hotararilor luate in adunarea generala;
4) se consulta pentru hotararile sale cu specialistii din consiliul consultativ;
5) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
6) aproba organigrama asociatiei;
7) administreaza bunurile mobile si de patrimoniu ale asociatiei;
8 ) prezinta un raport de activitate adunarii generale pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
9) hotaraste schimbarea sediului.

Art. 36. Consiliul director poate imputernici cu functii executive una sau mai multe persoane pentru exercitarea unor atributii in interesul asociatiei.

Art. 37. Sedintele de consiliu director au loc, in principiu, trimestrial si se convoaca de catre presedinte sau unul dintre vicepresedinti.

Art. 38. Atributiile membrilor consiliului director:
1. Presedintele
– reprezinta asociatia in relatia cu terti;
– verifica permanent ducerea la indeplinire a hotararilor luate de adunarea generala;
– prezideaza adunarile generale ale asociatiei;
– prezinta anual si la incheierea mandatului, in adunarea generala, un raport de activitate si un raport de stare a asociatiei;
– participa la elaborarea principalelor documente ale asociatiei;
– asigura conducerea operativa a asociatiei, ducand la indeplinire hotararile consiliului director in intervalul dintre sedintele acestuia;
– convoaca si asigura desfasurarea sedintelor consiliului director;
– coordoneaza activitatea membrilor consiliului director;
– solicita rapoarte sau informari, trimestrial sau anual, membrilor consiliului director, precum si comisiei de cenzori;
– asigura o atmosfera de respect reciproc in indeplinirea responsabilitatilor, de catre membrii consiliului director, consiliului consultativ si comisiei de cenzori;
– raspunde de activitatea personalului retribuit;
– la solicitarea membrilor consiliului director sau a consiliului de onoare, prezinta rapoarte sau informari de stare a asociatiei, despre activitatea desfasurata in anume cazuri sau despre activitatea personalului retribuit;
– colaboreaza cu consilierul juridic si cu consilierul economic in luarea unor decizii de specialitate;
– hotarararile privind patrimoniul le ia numai dupa aprobarea consiliului director;
– se preocupa de atragerea de fonduri, donatii, finantari;
– imputerniceste o alta persoana, membra a asociatiei, prin mandat special sa-l reprezinte in anume activitati;
– semneaza si/sau contrasemneaza documentele asociatiei;
– in cazul in care presedintele nu-si poate exercita atributiile (boala, deces, etc.) competentele acestuia vor fi preluate pana la adunarea generala de unul dintre vicepresedinti.
2. Vicepresedintii:
– unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte, poate prelua prerogativele acestuia, in cazuri exceptionale, nominalizarea va fi facuta de consiliul director;
– participa la elaborarea documentelor de baza ale asociatiei (statut, regulament, programe, rapoarte de activitate, etc.);
– coordoneaza in general activitatea consiliului consultativ, si colaboreaza cu consilierii de specialitate in vederea realizarii programelor asociatiei;
– coordoneaza si controleaza activitatea sectiunilor;
– se preocupa de atragerea de fonduri, donatii, finantari;
– fac propuneri pentru inscrierea in bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei a valorilor necesare pentru derularea programelor si proiectelor;
– prezinta rapoarte sau informari de activitate la solicitarea presedintelui si a consiliului director;
– semneaza sau contrasemneaza in nume propriu sau in locul presedintelui documentele asociatiei.
3. Directorul executiv (secretarul):
– tine evidenta intregii structuri organizatorice a asociatiei (inclusiv a sectiunilor);
– claseaza si pastreaza la sediul asociatiei documentele asociatiei, ale adunarii generale, ale sectiiunilor si ale organelor de conducere si control (consiliul director, consiliul de onoare, consiliul consultativ si comisia de cenzori);
– intocmeste protocolul (procesul verbal) la adunarile generale si la sedintele consiliului director;
– emite deciziile, hotararile, instructiunile, scrisorile, etc., care apar in urma desfasurarii adunarilor generale si ale sedintelor consiliului director;
– prezinta rapoarte sau informari de activitate la solicitarea presedintelui si a consiliului director;
– semneaza documentele asociatiei.
4. Trezorierul
– raspunde de gestiunea financiara a asociatiei;
– propune bugetul de venituri si cheltuieili;
– se preocupa de atragerea de fonduri, donatii, finantari;
– colaboreaza cu trezorierii sectiunilor si cu contabilul retribuit;
– intocmeste si prezinta consiliului director, trimestrial, un raport financiar si anual adunarii generale si organelor financiare de stat, un bilant financiar contabil;
– urmareste modul de folosire al mijloacelor materiale si financiare ale asociatiei;
– colaboreaza cu consilierul juridic in luarea unor decizii de specialitate;
– redacteaza acte juridice (contracte, notificari, etc.);
– reprezinta asociatia in relatia cu institutiile statului in domeniul administrativ, juridic, financiar;
– semneaza documentele financiar-contabile ale asociatiei.

C. Consiliul de onoare

Art. 39. Consiliul de onoare este format din cinci membri.

Art. 40. Consiliul de onoare decide asupra:
(1) angajarii asociatiei in actiuni importante;
(2) aplanarii litigiilor de orice natura dintre membri;
(3) unor probleme de conduita si disciplina;
(4) invalidarii mandatului si a candidaturilor pentru membri consiliului director;
(5) avizeaza calitatea de membru de onoare.

D. Consiliul consultativ

Art. 41. (1) Consiliul consultativ este organul de specialitate al asociatiei.
(2) Consiliul consultativ este format din presedintii filialelor (sectiunilor), 1. consilierul pentru probleme de tineret, 2. consilierul juridic, 3. consilierul pentru patrimoniu, 4. consilierul pentru turism montan, tabere, expeditii, etc., 5. consilierul pentru protectia mediului, 6. consilierul pentru competitii sportive montane (ski, snowboard, orientare, alpinism, etc.), 7. consilierul stiintific (etnografie, speologie, folclor, etc.), 8. consilierul pentru educatie, formare, cursuri, 9. consilierul pentru relatii si mass-media, 10. consilierul redactor sef al anuarului.
(3) Numarul membrilor consiliului consultativ poate fi marit in functie de necesitati.

E. Comisia de cenzori

Art. 42. Controlul financiar intern este asigurat de comisia de cenzori.

Art. 43. Atributiile comisiei de cenzori:
(1) verifica patrimoniul asociatiei;
(2) verifica activitatea financiar contabila;
(3) intocmeste rapoarte de specialitate si le prezinta adunarii generale.

Art. 44. Hotararile consiliului director, ale consiliului de onoare, ale consiliului consultative si ale comisiei de cenzori sunt statutare daca sunt adoptate in prezenta a doua treimi din membri forului respectiv. Hotararile se iau cu majoritate simpla.
CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 45. (1) Asociatia are stampila proprie;
(2) Asociatia are insemne proprii.

Art. 46. Prezentul statut inlocuieste statutul care a fost aprobat in adunarea generala  din data de 29 aprilie 2014, si inregistrat la Tribunalul Sibiu cu sentinta civila nr. 6248/06.06.2014.

Art. 47. Statutul in forma actuala a fost aprobat in adunarea generala din data de 19 mai 2017 si intra in vigoare odata cu inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Tribunalului Judetean Sibiu.