Prezentare proiect

Acasa |Prezentare proiect

Prezentare proiect

Conectarea Romaniei la reteaua europeana de poteci turistice de lunga distanta

Implementarea prezentului proiect este o consecință a necesității de a compatibiliza turismul pedestru din România cu cel european, prin conectarea la rețeaua europeană de poteci de lungă distanță, îmbunătățirea infrastructurii și revitalizarea drumeției autohtone. 

Cu toate că în România există condiții naturale foarte bune pentru practicarea drumeției, numărul turiștilor pedestri autohtoni a scăzut foarte mult in ultimii zeci de ani iar a celor veniți din străinătate, pornit de la un nivel foarte redus, crește extrem de lent. O cauză importantă o reprezintă starea precară a potecilor 
/marcajelor și lipsa unor informații certe despre trasee și facilitățile oferite. Din acest motiv ajung să se bucure de frumusețile țării doar turiștii foarte bine antrenați și obișnuiți să își asume o anumită doză de risc. 

Pentru a facilita drumețiile transfrontaliere, European Ramblers Association / ERA, a realizat 12 magistrale turistice europene care străbat continentul și a introdus criterii precise de evaluare și acceptare a calității potecilor. Patru dintre aceste magistrale se opresc la granițele României care este încă singura pată albă pe harta europeană a drumeției. 

Obiectivele proiectului sunt: creșterea fluxului de vizitatori autohtoni și străini în regiunile montane, de regulă mai puțin dezvoltate ale României, imbunătățirea sistemului de poteci național și conectarea lui la rețeaua de poteci europene de lungă-distanță, adoptarea unor tehnici,soluții și măsuri organizatorice eficiente pentru întreținerea infrastructurii montane și intensificarea promovării drumeției ca formă de turism. 

Asociația Schweizer Wanderwege / SW este cunoscută pentru faptul că este implicată cu foarte bune rezutate în direcția întreținerii infrastructurii montane și în promovarea drumeției în Elveția. Prin transfer de know-how și consultanță, SW poate să ajute SKV să ajungă la un nivel la care să poată prelua cu succes aceleași sarcini în România și să disemineze experiența respectivă în rândul altor asociații interesate.  
Activitățile menite să conducă la aceste rezultate prin proiect sunt: realizarea unei baze de date cuprinzătoare prin colectarea de informații pe teren, alegerea dintre potecile existente pe acelea care înlănțuite asigură prelungirea traseelor europene prin cele mai atractive zone din România, repararea și remarcarea acestor poteci în porțiunile cele mai afectate, îmbunătățirea dotării asociației, asimilarea de noi metode de lucru prin parteneriatul cu Schweizer Wanderwege, elaborarea de materiale de informare și promovare (hărți, ghiduri, site specializat, prospecte, conferințe, seminarii, intâlniri de lucru), parteneriate cu alte asociații și cu autorități, promovarea drumeției prin acțiuni educative cu copii si studenti. 

Grupul țintă este alcătuit din: SKV, SW, ERA, DAV, Autoritatea Națională pentru Turism, Consiliul Județean Brașov, Asociația Națională a Salvatorilor Montani, Asociația Montană Carpați, alte 10 asociații de turism, Parcurile Naționale și Naturale de pe traseu, 500 de elevi, 500 de turiști străini, 150 de studenți, miile de turiști români și străini care viziteaza anual munții din România, prestatorii de servicii turistice, minim 8 agenții mass-media. 
Durata proiectului este de 36 de luni, cu începere de la 1 martie 2015. Valoarea totala a proiectului este de 268.451 CHF din care 241.565 CHF reprezinta un grant oferit din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa. Cofinanțarea în numerar în valoare de 13.963 CHF va fi asigurată integral către SKV cu sprijinul Consiliului Județean Brașov, la care se adaugă suma de 12.922 CHF în natură, prin voluntariat, asigurată tot de către SKV.

CONNECTING ROMANIA TO THE EUROPEAN LONG-DISTANCE FOOTPATHS NETWORK 

The implementation of this project is a consequence of the need to match the pedestrian tourism from Romania to the European tourism, through the connection to the European long distance network of paths, improving the local hiking infrastructure and revitalizing the local trip programs. 
In order to facilitate cross-border trips, European Rambler’s Association / ERA, made 12 European tourist paths that cross the continent and introduced specific criterias for evaluation and acceptance of quality paths. Four of these paths stop at the borders of Romania which is still the only bright spot on the European map of hiking. 
Project objectives are: to increase the flow of local and foreign visitors in mountain regions, usually less developed in Romania, improving national trails and paths, connecting to the European  long-distance network, adoption of technical solutions, organizational measures and effective mountain infrastructure maintenance, increasing the promotion of mountain hiking as a form of tourism. 

Schweizer Wanderwege Association / SW is known for being involved with very good results towards the maintenance of mountain infrastructure, promotion of mountain hiking in Switzerland. Through know-how and advice transfer, SW can help SKV to reach a level where they can successfully take the same tasks in Romania and to share this experience among other associations concerned. 

Activities aimed at these results through this project are: to achieve comprehensive database by collecting information on the ground, the better linked path choosed between the existing trails that provide European routes through the most attractive areas in Romania, repairing and remarking these paths in the most affected portions, improving association endowment, new ways of working assimilation through the partnership with Schweizer Wanderwege, development and promotion of materials (maps, guides, specialized website, leaflets, conferences, seminars, workshops), partnerships with other associations and authorities, promoting hiking through educational activities with children and students. 

„Connecting Romania to the European long-distance footpaths network” – project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Value of co-financing – 241.565 CHF. 

© Copyright - SKV - Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor - Siebenbürgischer Karpatenverein